За нас

„Рекотуб“ ЕООД е създадена 2012г. с цел реализиране на патентованата технология за иновативно, безотпадно рециклиране на употребявани съдържащи остатъци от течни масла- пластмасови опаковки. Кандидатства и е одобрена за съфинансиране по оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013г.“

Приоритетна ОС1 „Развитие на икономиката, базирана на знанието и иновационните дейности.“

Операция 1.1.1 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия.“

Фирмата изгражда инсталация за рециклиране в с.Шейново в близост до Казанлък, където притежава терен от 5600кв.м с производствени сгради 2000кв.м.

НАМАЛИ

Цел

Замърсяването на околната среда е глобален проблем, който все повече се утвърждава с всеки един отпадък, който е извън определеното му място за съхранение. Траен замърсител това е пластмасата под всякаква форма. Навлязла е дотолкова, че всеки втори продукт е изработен от този вид материал, за който не е намерен начин да се разгражда след като е попаднал в околната среда. Вследствие около нас се натрупват неестествени планини от отпадък, които ние градим с лекомислие и успокоение, че някак си те ще изчезнат с времето. Това няма как да се случи без намесата на човешкия ум и изобретателност.

Има инсталации и подходи, които рециклират определен вид пластмаса, но не гарантират безопасното и безотпадното им преработване. Повечето процеси са свързани с горене, като по този начин вредните емисии от пластмасата отново се връщат в природата, но под формата на газообразно вещество.

Идеята на Георги Йончев е повлияна от всички тези компоненти и минуси към старание да се намали “строежа“ на лавините пластмаса. Мисълта му е насочена към определен вид “боклук“ – туби от масла, които се водят опасен отпадък и изискват по специално отношение, спрямо тяхната преработка и съхранение.

ИЗПОЛЗВАЙ ОТНОВО

Нашите услуги

Дейности

1. Събиране на хартия и пластмасови опаковки

2. Транспортиране на хартия и пластмасови опаковки

3. Рециклиране на пластмасови опаковки

Купуваме

1. HDPE – фолио, туби, бидони, тръби

2. LDPE – фолио

3. LLDPE – стреч

Продаваме

1. HDPE – регранулат

2. LDPE – регранулат

3. LLDPE – регранулат

РЕЦИКЛИРАЙ

Портфолио

ВСЕКИ ДЕН Е „ДЕН НА ЗЕМЯТА“

Контакти

CEO